Deze privacy verklaring geldt voor:

designkuipstoel.nl
KvK-nummer: 52328309

*designkuipstoel.nl hecht grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. designkuipstoel.nl houdt zich hierbij aan de geldende wetten en regels. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze laten wijzigen.

*Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het in goede orde behandelen van uw bestelling. designkuipstoel.nl zal uw gegevens niet doorverkopen of verstekken aan derden voor commerciële doeleinden. Uw gegevens zullen enkel aan derden ter beschikking gesteld worden wanneer dit nodig is voor het afhandelen van uw bestelling. Indien dit het geval is zullen uw gegevens zorgvuldig behandeld worden.

*De gegevens die verzameld worden zijn enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het in goede orde verwerken van uw bestelling. Het gaat hier om alle gegevens die u tijdens de registratie invoert. Daarnaast wordt ook uw koopgeschiedenis opgeslagen.

*Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van uw bestelling of voor verzoeken om extra informatie en zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals het verspreiden van een nieuwsbrief tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

*designkuipstoel.nl behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen.

*Als u wenst te reageren op deze privacy verklaring, of als u vindt dat designkuipstoel.nl niet in overeenstemming met deze privacy verklaring handelt, kunt u contact opnemen.